Преброителни карти и инструкции

Електронна преброителна карта – видеоинструкция

Сигурност на информацията – видеоинструкция

Инструкция за регистрация в портала за електронно преброяване

Указания за провеждане на Преброяването в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19

Презентация за обучение на преброители и контрольори

Преброителна карта за сградите, жилищата и населението

Преброителна карта за сградите и жилищата

Преброителна карта за временно присъстващи лица

Преброителна карта на английски език

Преброителна карта на руски език

Инструкция за попълване на преброителната карта

Карта Р – Раждаемост и репродуктивно поведение на населението

Карта М – Миграция и миграционно поведени на населението

Инструкция за попълване на обр. ПНЖ-2, обр. ПНЖ-3 и схемата на преброителния участък

Инструкция за събиране и отчитане на кодовете от електронното преброяване

Инструкция за текущ контрол на работата на терен