Брой на началните училища през учебната 1890/1891 г.

Броят на началните училища през учебната 1890/1891 г. е 4193. От тях 116 са женски училища, а 1009 – мъжки. Един учител е преподавал средно на 45 ученици.