Уточнение на НСИ

Във връзка със съобщението на ДАЕУ, НСИ уточнява:

Информационна система „Преброяване 2021“ е собственост на НСИ и днес сутринта е предотвратен опит за атака към нея. Не е имало инцидент, който да бъде докладван, тъй като опитът е блокиран още на първото ниво на защитата (информационния сайт на преброяването).

Отделен е проблемът с претоварването на връзките между системите за обмен на данни на различните институции.