Списък на преброителните пунктове, които ще работят на 9 и 10 октомври (събота и неделя) в София

Списък на преброителните пунктове в София, които ще работят на 9 и 10 октомври в София