В съответствие с приетите по-рано Закон и Програма на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. започна подготовката на Пробно преброяване, което ще се проведе през март тази година в Разград, Велинград и Студентски град в столицата. Първите координационни срещи вече се състояха в избраните общини. Екип на НСИ, воден от председателя на НСИ Сергей Цветарски, заместник-председателя Диана Янчева и главния секретар Цветан Нанов се срещнаха с кметове, секретари на общини, областни и заместник-областни управители. В разговорите участваха директори на дирекции от Централното управление на НСИ, директорите на ТСБ – Север и ТСБ – Юг и началниците на отделите „Статистически изследвания – Разград“ и „Статистически изследвания – Пазарджик“.

Целта е да се тестват инструментариумът и цялостният процес на организация и информация за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. в България.

Пробното електронно преброяване ще се проведе между 20 и 26 март т.г., а с преброители – от 27 март до 2 април. Преди това – между 9 и 13 март – ще се направи предварителен обход на районите, в които ще се проведе преброяването.

Електронно ще могат да се преброяват лицата от цялата страна, а преброители ще има само в Разград, Велинград и район „Студентски“ в столицата.

В община Разград преброители ще обходят част от град Разград, вилните зони в местностите „Стражецки лозя“, „Изгрев“ и „Простор“ и  Западна промишлена зона, както и в село Ясеновец, а в община Велинград  – кв. „Чепино“ в града и селата Света Петка и Чолакова. Определена е и зоната в район „Студентски“. Освен преброителите, всеки един от които ще обходи участък с около 250 – 300 души, ще бъдат ангажирани и контрольори, които ще проверяват вече свършената работа от преброителите.

„Преброяването е първата дейност, с която преди 140 години е поставено началото на българската статистика“, каза при откриването на срещата във Велинград председателят на НСИ Сергей Цветарски. Това е най-мащабното статистическо изследване и предстоящото преброяване у нас е 18-о поред.

„Новото за преброяването през 2021 г. е т.нар. георефериране“, обясни на разговорите в общините заместник-председателят на НСИ Диана Янчева. „Всяка сграда ще влезе в регистър с географските си координати, които ще бъдат определени при предварителния обход. След като бъде създадена, базата данни ще бъде предоставена за ползване от общините, които сами ще могат да нанасят в нея новите сгради или да заличават разрушените.“

При разговорите бяха обсъдени критериите за подбор на преброители и контрольори, предстоящите обучения и графика на дейностите по подготовката на пробното преброяване. Още в края на януари ще бъдат сформирани общинските комисии за пробното преброяване, контрольори и преброители ще се набират към края на февруари, а непосредствено след това ще преминат през обучения, които ще се проведат в населените места.

Домакин на срещата в Разград беше областният управител Гюнай Хюсмен, във Велинград – секретарят на общината Тодор Янков, а в район „Студентски“ – районният кмет Петко Горанов.

Националното преброяване на населението и жилищния фонд на територията на цялата страна ще се проведе през януари 2021 година.