Първото обучение на обучители за преброяването започна в Сливек

Първото обучение на обучители за пробното преброяване, което ще се осъществи от 20 март до 2 април тази година, се провежда в Учебния център на НСИ в с. Сливек. В него участват представители на общините Велинград, Разград и район „Студентски“ в София, както и на отделите „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра на НСИ. Обучението е петдневно – от 17 до 21 февруари, а лекторите са от екипа от НСИ, подготвил инструментариума за преброяването. Обучението беше открито от заместник-председателя на НСИ Диана Янчева.

Обучението е практически насочено, а участниците в него впоследствие ще обучават регистраторите, преброителите и контрольорите по места, както и експертите от общините, които ще извършат предварителния обход. Програмата обхваща всички теми, свързани с преброяването на населението и жилищния фонд – от законодателството, етапите, методите и сроковете през анкетните карти, извадковите изследвания и контролните преброявания до комуникацията с хората. Акцент е поставен върху геореферирането, което се прави за първи път и чиято цел е да се съберат точните географски координати на жилищните сгради по време на т.нар. предварителен обход. Участниците решават практически казуси, свързани с конкретни ситуации по време на преброяването и предварителния обход.

Според графика за подготовка на пробното преброяване обученията на лицата, които ще правят обхода, на преброителите и контрольорите във Велинград, селата Света Петка и Чолакова, Разград и село Ясеновец и в район „Студентски“ на столицата ще започнат от 2 март и ще приключат до 18 март.

Пробно по електронен път на www.e-census2021.bg ще могат да се преброят лицата от цялата страна в периода 20 – 26 март. От 27 март до 2 април преброители ще посетят домовете на живеещите в избраните квартали, вилни зони и села в общините Велинград и Разград и част от територията на Студентски град в София.