Позиция на НСИ

Във връзка с появили се съобщения за мобилни приложения за Преброяване 2021, които не са разработени от Националния статистически институт, изразяваме следната позиция:

Електронното преброяване е предвидено в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., приет през март 2019 година. За първи път електронно преброяване у нас има през 2011 г., когато над 40% от хората се възползват от тази възможност.

Националният статистически институт разполага с мобилно приложение за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. още в началото на миналата година. Чрез приложението и през сайта www.census2021.bg, разработени от НСИ, по време на преброяването от 7 до 17 септември т.г. всеки ще може да попълни електронната преброителна карта. До нея има достъп чрез различни устройства – смартфони, таблети, компютри.

Разработването на приложение за попълване на електронната карта е най-малката и видима част от цялостната Информационна система за преброяването. Основната част от тази система е свързана с осигуряване на защита срещу злонамерено или неумишлено въздействие върху резултатите от преброяването, което налага много сериозни предварителни или последващи изисквания към софтуера (проверка за уникалност на преброяваната единица, комуникация с други информационни източници, логически контрол на отговорите и други).

Приложението за попълване на електронната карта, разработено от НСИ, не само осигурява бърз и лесен достъп на гражданите за предоставяне на данните, но и гарантира сигурността на данните при събирането, обработката, съхранението и разпространението им, като отговаря на всички стандарти за сигурност на статистическите бази данни. Процесът на идентификация на хората, които попълват електронната карта, е гаранция срещу злонамерено въвеждане на информация и изкривяване на постъпващите данни. Чрез приложението и електронната карта, която се достъпва през него, се осигурява оперативна съвместимост на данните от различни източници, събирани в НСИ. То отговаря на изискванията за интеграция и обмен на данни и метаданни със CensusHub на Евростат и на европейските регламенти, по които през тази година се извършва преброяване в целия Европейски съюз.

Електронната карта беше тествана по време на пробното преброяване от 20 до 30 април 2020 г., като чрез нея се преброиха 10 284 българи от 390 населени места. Най-много са преброените в големите градове – София – 6 510 души, Варна – 764 души, и Пловдив – 561 души.

Появата на алтернативни приложения ще обърка гражданите, които искат да се преброят електронно, и ще затрудни процеса. Оценяваме високо желанието на авторите на такива приложения да работят за каузата на преброяването, но настоятелно молим да не създават и рекламират инструменти, които вместо да помогнат, могат да навредят на преброяването. Изразяваме несъгласие да се използват името на официалния сайт и логото на преброяването, които са собственост на Националния статистически институт.