Очаквайте данните за етнокултурни характеристики на населението, Преброяване 2021

На 24 ноември 2022 г. от 14.00 ч. на семинар за национални и регионални медии Националният статистически институт ще обяви данните от Преброяване 2021 за етнокултурните характеристики на населението. Освен присъствено на всеки от журналистите е осигурена възможност да проследи събитието и онлайн, което ще бъде излъчвано във Facebook и YouTube каналите на НСИ, както и на сайта на Преброяване 2021.

В семинара ще участват председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов, заместник-председателят на НСИ Диана Янчева и директорът на дирекция „Демографска и социална статистика“ Магдалена Костова.

На 25 ноември от 9.30 ч. е предвидена дискусия на тема „Влияние на броя и структурата на населението на България върху обществените, социалните и икономическите процеси в страната“, в която ще вземат участие доц. д-р Елица Димитрова  от Института за изследване на населението и човека при БАН и Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Линковете за онлайн излъчването в различните платформи ще бъдат обявени на 24 ноември преди събитието.