НСИ стартира дискусии за подготовката на Преброяване 2021

Пакет от предложения за изменение на нормативната уредба ще предложи Националният статистически институт, за да се подобрят методологията и качеството на регистрите за следващото преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2021 година. Промените ще се отнасят за етно-демографските характеристики на населението – религия, вероизповедание и майчин език; адресната регистрация на лицата и груповите записи на домакинствата. Това стана ясно по време на научната конференция в столичния хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел с участието на над 50 експерти в областта на демографията, преподаватели във висши училища и изследователи от научни институти. Изводът, около който те се обединиха, е, че не може да се говори за провал на Преброяване 2011, но за да се подобри качеството на информацията, трябва да се направят законодателни и методологични промени при подготовката на следващото преброяване на населението.

Грешките, които отчитаме, са свързани със съкратените срокове за подготовката и обработването на  данните от Преброяване 2011, както и с някои неясни дефиниции за етническата група на лицата и груповите записи на едно домакинство, подчерта председателят на НСИ Сергей Цветарски по време на дискусията. Според него може да се мисли за прецизиране на формулировките за вероизповедание, религия и майчин език, както и за въвеждане на задължителен отговор на тези въпроси, без да се нарушават конституционните права на гражданите да се самоопределят по етнически признак.

Основното, към което ориентираме нашата работа сега, е подготовката за Преброяване 2021, свързана с внедряването на новите технологии, участие на минимален брой преброители и ползването на данни от административните източници в страната, заяви Сергей Цветарски.