Жилищни сгради към 7 септември 2021 година

Жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са 2 123 142. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 62 397, или с 3.0%.

В градовете се намират 824 416 жилищни сгради, или 38.8%, а в селата – 1 298 726, или 61.2%.

Прессъобщение „Жилищни сгради към 7 септември 2021 година“