Контакти

НСИ

National
statistical institute

Национален статистически институт
ул. “П. Волов” № 2,
София 1038, България

 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НСИ
Приемна за потребители:
Телефон: (02) 9857 111
E-mail: [email protected]
Работно време с потребители: понеделник – петък, 9.00 – 17.30 ч.
Пресцентър:
Телефон: (02) 9857 729
E-mail: [email protected]
Публикации:
Телефони: (02) 9857 447
(02) 9857 515
E-mail: [email protected]
Библиотека:
София 1038,
ул. “П. Волов” 2, ниска сграда, партер,
работно време с читатели: понеделник – петък, 9.00 – 17.30 ч.
тел. (02) 9857 633, (02) 9857 521, (02) 9857 185 (читалня)
е-mail: [email protected]
Център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация:
ESDS Help Desk
Каса:
Работно време с клиенти: понеделник – петък, 9.00 – 17.30 ч.
 

ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ

Пощенска кутия за подаване на сигнали, свързани с нередности, нарушения и корупция, е поставена във входа на Националния статистически институт, ул. “П. Волов” №2, гр. София.

Всеки гражданин, разполагащ с данни за извършени от служители на Националния статистически институт нарушения, може да подаде писмен сигнал, който ще бъде проверен от контролните органи на института.

Сигналите могат да бъдат изпращани и по пощата (като обикновено писмо или с обратна разписка) на адрес:

Гр. София 1038
ул. “П. Волов” №2
Национален статистически институт
Пощенска кутия за сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби

Електронна поща за сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби:
E-mail: [email protected]
 

ИНСПЕКТОРАТ:

Телефони: (02) 9857 746
(02) 9857 551