Преброяване на столетниците, 1927 – 1928 г.

От 10 март 1927 г. до 20 ноември 1928 г. Главната дирекция на статистиката провежда „Анкета на столетниците“. За осъществяването на изследването на анкетьорите са им били необходими 1 120 работни дни, изминали са 18 055 км, а разходите са били в размер на 270 739 лева. Според анкетата на възраст от 100 до 102 години са 129 души – 71 мъже и 58 жени, на възраст от 103 до 105 години са 23-ма души – 11 мъже и 12 жени, на възраст от 106 до 108 години – един мъж и три жени, а от 111 до 112 години – двама мъже. По време на осъществяването на изследването в Царство България са живели 158 столетници, от които 37 в градовете и 121 в селата. Към момента на провеждането на анкетата 89.24% от столетниците са овдовели, 8.86% са женени/омъжени и 1.9% не са встъпвали в брак. Относителният брой на столетниците в България – 28.8 на един милион от населението, отрежда на страната ни първо място сред европейските държави в този период.