Преброяване на държавните чиновници през 1904 г.

През 1904 г. е проведено преброяване на държавните чиновници в България, според което те са били 27 939. В Министерството на войната заетите чиновници са били 6 455, в Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията – 5 359, и в Министерството на вътрешните работи – 5 225. Най-малък (224) е броят на служителите в Министерството на външните работи.