Преброяване на добитъка и колите през 1893 г.

При преброяването на добитъка, домашните птици и колите в Княжество България през 1893 г. са регистрирани 390 789 коли (каруци и волски впрягове). На 1 000 жители се падат 113 транспортни средства. Броят на добитъка в Българското княжество е 10 759 582 глави. Средно на квадратен метър се падат 113 глави добитък, а на 1 000 жители – 3 260,8.