Програмата на Преброяване 2021 влиза в Министерския съвет

„Преброяването е предизвикателство, което мобилизира хора и ресурси, в него са впрегнати усилията на държавни институции, неправителствени организации, академичната общност, медии и всички български граждани.“ Това заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски при откриването на първото заседание на Централната комисия по преброяването (ЦКП), което се проведе днес в сградата на Националния статистически институт. Той подчерта, че в комисията са включени представители на ведомства, гражданския сектор, научни институти и средствата за масова информация.

Председателят на НСИ е и председател на Централната комисия по преброяването. Комисията, която се състои от 23-ма членове, е утвърден със заповед на министър-председателя. Заместник-председател е Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, а секретар –  Иван Гетов, директор на Главна дирекция ГРАО в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Членовете на ЦКП приеха правилник за дейността си. Комисията ще приема всички документи, свързани с организацията, подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., ще координира действията на държавните органи, ще приема докладите на областните преброителни комисии, ще предприема мерки при пропуски. Тя ще заседава най-малко веднъж на шест месеца, като при необходимост ще провежда и извънредни заседания. Нейните решения ще се публикуват на интернет сайта на НСИ.

Единодушно ЦКП прие и Програмата на Преброяване 2021, която ще бъде внесена за разглеждане и в Министерския съвет. Програмата включва основните етапи и процесите, свързани с подготовката и провеждането на преброяването. Въз основа на нея ще бъде изготвен подробен график на дейностите за пробното и същинското преброяване.