Три дни остават до края на пробното електронно преброяване на населението

Още три дни остават до края на пробното електронно преброяване на населението и жилищния фонд в България, което стартира онлайн на 20 април и ще продължи до 24.00 часа на 30 април, когато Информационна система „Преброяване 2021“ ще бъде затворена за граждани.

До 6.00 часа на 28 април 5 052 лица са се регистрирали, за да преброят семействата си, като от тях 2 635 са жени, а 2 417 – мъже. С личен номер на чужденец са се регистрирали и 20 чужди граждани, живеещи обичайно в България. Най-активни при регистрирането са хората във възрастовата група 30 – 49 години.

Преброени са общо 3 725 домакинства и 8 738 лица в 359 населени места.

Най-много са преброените в големите градове – София – 2 945, Варна – 624, и Пловдив – 500.

Сред преброилите се преобладават жените – 4 527, докато мъжете са 4 211.

Най-много хора сред преброените са на възраст между 40 и 49 години, следвани от тези между 50 и 59 години. Най-малко са преброените лица на възраст над 70 и тези между 20 и 29 години.

Справката в информационната система показва, че най-много са преброените във вечерните часове и почивните дни, а най-малко – съответно в часовете от 0.00 до 6.00.

Благодарим на всички, които попълниха електронната преброителна карта. Останалите ще имат възможност да го направят в следващите три дни.

Включи се, защото си важен!