Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година

Към 7.09.2021 г. в страната има 2 953 937 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 45.3% от населението на страната. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 376 хил. души, или с 11.3%.

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години се подобрява, като към 7.09.2021 г. броят на завършилите висше образование е 1 560.0 хил., или всеки четвърти (25.5%) е висшист. Броят на лицата с начално и без образование е 666.7 хил., като в сравнение с предходното преброяване  относителният им дял намалява с 2.8 процентни пункта.

Прессъобщение „Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година“