Ръководството на НСИ започна срещи с областните управители и с кметовете на големите градове

Днес се състояха разговори в Пловдив и Велико Търново, утре са в Стара Загора и Русе

Ръководството на НСИ започна обиколка на страната за срещи с областните управители и кметовете на по-големите градове. Посещенията са част от подготовката за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021. Тяхната цел е да се обсъди докъде е стигнала организацията за преброяването, какви трудности са възникнали, къде сътрудничеството с местните власти може да бъде подобрено.

Набирането на допълнителни преброители и контрольори в големите градове  председателят на НСИ Сергей Цветарски обсъди с областния управител на Пловдив Ангел Стоев и със заместник-кмета на Пловдив Величко Родопски. Срещите се състояха в Града на тепетата днес и поставиха началото на поредица от разговори на ръководството на НСИ с областните управи и ръководствата на общините. В тях участваха още от страна на НСИ  Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“, директорът на ТСБ – Юг Кристина Захариева, от страна на община Пловдив секретарят на общината Ангелина Топчиева, от областната управа Евелина Апостолова, заместник-областен управител на Пловдив.

Служителите на областната и общинските администрации са поканени да се включат в преброяването като преброители и контрольори, стана ясно по време на срещите. Това е все още неизползван докрай ресурс, хората са високообразовани, отговорни, познават местните общности и биха се справили отлично с работата, е мнението на НСИ. Така би могло в кратки срокове да се попълнят освободените бройки за преброители. За област Пловдив са необходими общо 2 200 преброители и контрольори. НСИ търси още 900 души. В един от пловдивските райони например близо половината от одобрените през миналата година преброители и контрольори няма да могат да участват през септември.

Във Велико Търново заместник-председателят на НСИ Диана Янчева се срещна с областния управител Георги Гугучков и заместник-областния управител инж. Детелина Борисова, която е и председател на Областната преброителна комисия. В разговорите участваха също секретарят на община Велико Търново Мина Илиева, директорът на ТСБ – Север Диана Самхарадзе и началникът на ОСИ – Велико Търново Борислав Борисов.

Представителите на областната управа и местната власт увериха, че ще окажат пълно съдействие за доброто протичане на преброяването. За областта са необходими 750 допълнителни преброители, които ще бъдат одобрени до 10 юни. Представителите на НСИ благодариха за доброто сътрудничество до момента и подчертаха, че подкрепата на органите на управление по места е ключова за успеха на преброяването. Общините ще могат да ползват както геореферираните данни, събрани при предварителния обход, така и данните от преброяването, които са в основата на всички публични политики.