Колко деца искаме да имаме и какво е нужно, за да останем в България?

Преброяването на населението и жилищния фонд винаги е било източник на уникални данни, каквито не може да бъдат събрани по никакъв друг начин. Така ще бъде и при провеждането на 18-ото преброяване в България.

Наред с традиционните данни за броя на хората, домакинствата и жилищата, условията на живот и планините от информация, които ще бъдат събрани и обработени, като съпътстващи в програмата на Преброяване 2021 ще бъдат проведени изследвания на раждаемостта и репродуктивните нагласи, както и за миграцията и миграционното поведение на хората в България.

Изследванията са извадкови и близо 44 хиляди случайно подбрани домакинства в цялата страна ще могат да попълнят една от двете анкетни карти.

Данните, които ще получим от изследването на раждаемостта, ще допринесат за изясняване на репродуктивните нагласи, идеалите и проблемите, които имат хората, и така ще може да се разработят подходящи демографски и социални политики. Там поставяме въпроси за това колко деца бихте искали да имате и ако това не се е осъществило, защо.

При изследването за миграцията целта е да се изучат миграционните процеси в годините между двете преброявания, очакванията за бъдещи перспективи, както и факторите, които определят това поведение. Доколко образованието, безработицата, околната среда и сигурността влияят на това дали искаме да останем в страната си? За постоянно ли искаме да емигрираме или бихме се върнали и какви условия са нужни за това?

Ако след електронната преброителна карта на екрана Ви се появи и някоя от картите на двете извадкови изследвания, не я подминавайте. А съдържанието на двете преброителни карти можете да видите в сайта на Преброяване 2021.

Включи се, защото си важен!