Кого и какво ще преброяваме?

С наближаването на 7 септември все по-често хората ни задават въпроса: „Детето ми е в чужбина и в този случай трябва ли да се преброи в България?“.

Отговорът на този въпрос е: „Зависи от обстоятелствата“.

Преброяването прави своеобразна моментна снимка „с висока резолюция“ на хората и условията на живот в цялата страна. То показва какво е състоянието към един определен момент –  0.00 часа на 7 септември 2021 година.

Затова ще бъдат преброени всички хора, които пребивават на територията на България към този момент, независимо дали са български или чужди граждани, включително търсещите убежище и получилите статут съгласно Закона за убежището и бежанците.

От българските граждани, които не са в България към 7 септември, ще се преброяват тези, които отсъстват временно (за по-малко от една година) от страната. Българските граждани, които пребивават постоянно в чужбина, ще бъдат обект на преброяване в страните, в които живеят.

Съгласно световната статистическа практика ние ще преброим дипломатите и българските граждани, които работят в задграничните представителства на страната и членовете на техните семейства; военните и лицата в съставите на речни и морски кораби, които към критичния момент на преброяването са извън страната; Няма да се преброяват чуждите дипломати и служителите в дипломатическите мисии на територията на страната; чуждестранните военни, които са на мисии в страната, и лицата в съставите на чуждестранните речни и морски кораби.

Ще бъдат преброени също така всички жилищни сгради и жилищата в тях, както и жилищата в нежилищни сгради, в които към критичния момент на преброяването живеят хора. Дори нещо повече, НСИ вече има географските координати на жилищните сгради и след преброяването ще бъде поставена основата на статистически регистър на жилищата в страната.

Целта на всяко преброяване е да установи броя на постоянно пребиваващите на територията на дадена страна хора, за да може те да получат по-добри административни, здравни, образователни услуги, социално подпомагане.

За преброяването не е важно дали сме собственици, наематели или наемодатели, а в какви условия живеем, за това как стигаме до работното си място, дали хората с увреждания имат затруднения при достъпа до собствения си дом, дали търсим активно работа.

Затова преброяването на населението е най-важното статистическо изследване. И колкото по-точно е то, толкова по-висока ще бъде резолюцията на снимката, която ще направим.

Включи се, защото си важен!