Кандидатите за преброители и контрольори в пробното преброяване вече подават документи

Започна набирането на преброители и контрольори за пробното преброяване на населението и жилищния фонд в Разград и с. Ясеновец, Велинград и селата Света Петка и Чолакова.

Заявления и автобиографии се приемат в сградите на общините, съобщиха от общинските преброителни комисии, формирани за пробното преброяване.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия. Полезно за работата им, но не задължително условие е да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Преброителите и контрольорите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и да въвеждат събраната информация от собствените си преносими и стационарни устройства. Те ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение те ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

В обявата за набиране на кандидати общинските преброителни комисии подчертават, че преброителите и контрольорите ще трябва да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.