Завърши успешно обходът за пробното преброяване

Предварителният обход на територията на населените места, където ще се състои пробно преброяване, завърши успешно. От 9 до 13 март 20 души, разделени в три екипа, обиколиха части от район Студентски в София и градовете Разград и Велинград, както и селата Ясеновец (община Разград), Света Петка и Чолакова (община Велинград).

Целта на екипите беше да тестват организацията и технологиите – мобилни устройства и приложения, за събиране на географските координати на всички сгради и обекти на преброяването.  Това е важно за планирането и координирането на дейностите по обхода на цялата страна, който ще предшества Преброяване 2021 и ще се проведе в периода от края на май до началото на септември 2020 година.

Националният статистически институт благодари на всички граждани и на кметовете на общинските администрации и населените места за оказаното безрезервно съдействие на координационния екип на НСИ и лицата, ангажирани с предварителния обход.