Жилищни условия към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 2 603 713 обитавани жилища. Основната част от жилищата (95.3%) се обитават от едно домакинство. Средният брой лица, живеещи в едно обитавано жилище, е 2.5.

От всички обитавани жилища 98.7% са свързани с общественото водоснабдяване. Баня вътре в жилището имат 93.1% от обитаваните жилища, тоалетна вътре в жилището имат 88.5%.

Почти всички обитавани жилища (91.6%) разполагат с хладилник и/или фризер, 84.7% имат автоматична пералня. Устройства и уреди за автоматизиране на дома (умни устройства, роботи) има в 5.9% от обитаваните жилища. В градовете такива устройства притежават 7.2% от обитаваните жилища, а в селата – 2.1%.

В 67.7% от обитаваните жилища домакинствата ползват мобилна телефонна услуга (мобилен телефон), фиксирана телефонна услуга ползват – 10.1%. Фиксиран достъп до интернет има в 50.9% от обитаваните жилища, а мобилен достъп до интернет – в 52.2%. Кабелна телевизия има в 55.6% от обитаваните жилища, а сателитна – в 22.5%.

Почти половината от обитаваните жилища (47.7%) се отопляват с електричество.

Прессъобщение „Жилищни условия към 7 септември 2021 година“