В Преброяване 2021 ще участват още 2700 нови преброители и контрольори

В над 150 общини кандидатите са повече от необходимия брой

2724 нови преброители и контрольори се включват в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Кандидатите имаха малко повече от две седмици да подадат документи в общините.

Така при 18-ото преброяване в България близо 28 хиляди преброители и контрольори ще почукат на вратите ни в периода от 18 септември до 3 октомври. За този етап НСИ ще раздели страната на над 41 хиляди преброителни участъка, всеки от които се състои от 100 – 120 жилища, в които живеят около 250 – 300 души. Така всеки преброител ще има средно по два преброителни участъка, които трябва да обходи, за да събере 15-цифрените кодове, получени от електронно преброените домакинства и да преброи хората, които не са се преброили по интернет.

Според изчисленията на НСИ при 50% преброени онлайн необходимият брой преброители и контрольори трябва да бъде съответно 23 хиляди и почти 6 хиляди. По-голям недостиг на хора има само в някои райони на София и Варна, в Бургас, Стара Загора, Пазарджик и Плевен, но очакванията са в големите градове онлайн преброените да са много над 50%, а това ще компенсира преброяването с хартиена преброителна карта.

В повече от половината общини (150 на брой) са набрани повече от необходимия брой преброители. В областни градове като Русе, Силистра, Сливен, Монтана има по-голям брой кандидати и за преброители, и за контрольори.

Следващият етап от подбора на преброители и контрольори включва проверка на документите и подбор на кандидатите. Одобрените кандидати ще бъдат известни в края на юли 2021 година. Обученията им ще бъдат еднодневни и ще се проведат в края на август и началото на септември.

Благодарим на всички кандидати за интереса към най-голямото статистическо изследване, за положените усилия и отличната съвместна работа с общинските преброителни комисии.