Влияние на броя и структурата на населението на България върху социалните и икономическите процеси в страната – видео

Проследете дискусията с участието на доц. д-р Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН и Петър Ганев от Института за пазарна икономика.